WatNou

Arbeidstraining

en dagbesteding

VOOR WIE ?

Wij zijn er voor jongeren en

jongvolwassenen voor wie

de druk van maatschappelijke

participatie te hoog is geworden.

Arbeidstraining centrum. jongeren en jongvolwassenen

Jongeren en jongvolwassenen die stagneren doordat zij voortdurend dingen ‘moeten’ van anderen. Voor deze jongeren zijn wij een organisatie die positie inneemt naast hen en dingen samen met hen oppakt. De persoonlijk ondersteuner vanuit het arbeidstrainingscentrum fungeert als spin in het web en helpt bij het contact en de communicatie met andere organisaties. 

WatNou is er ook voor

gemeenten en (onderwijs)

organisaties.

VOOR WIE...?

De persoonlijk ondersteuner helpt bij het in contact komen met de jongere en het gedaan krijgen van activiteiten. Daarnaast geven de persoonlijk ondersteuners de zoektocht naar ‘wat nou?’ vorm door van de vele vraagtekens, uitroeptekens te maken met de deelnemers. Hierna volgt een transparante communicatie en gedegen advies en/of richtlijn voor een plan van aanpak, maar ook de mogelijkheid dit verder vorm te geven vanuit WatNou. 

Activiteiten voor jongeren
Persoonlijk ondersteuner helpt
Arbeidstraining en dagbesteding

SPECIALISTISCH

WatNou is een initiatief dat

ontstaan is onder specialistische

(jeugd) zorgverleners en

arbeidstrainers.

WatNou is onderdeel van een bestaande zorgorganisatie en maakt daarmee gebruik van financiering vanuit de raamovereenkomst (Zorg In Natura: Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd Wet) in de regio Stedendriehoek. Ook zijn er mogelijkheden op basis van een Persoons Gebonden Budget of in samenwerking met andere organisaties. Naast dat onze medewerkers beschikken over de juiste MBO of HBO diploma's hebben zij (ervarings)deskundigheid op het gebied van gedragsproblematiek, verslavingsproblematiek, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en hechtingsproblematiek. Zij hebben ruime ervaring met het contact leggen met en aansturen van onze deelnemers.

Ontdek
de fases

Fase 1 - orientatie

Tijdens de oriëntatiefase worden kandidaten geplaatst binnen ons eigen arbeidstrainings­centrum. De basis van het arbeidstrainingscentrum zijn de sectoren: Detailhandel, houtbewerking, techniek en groen/dierverzorging

Wanneer in fase 1 een basis gelegd is voor training gaat men in fase 2 vanuit het ontwikkelingsplan gericht trainen op sociale- en arbeidsvaardigheden.

Na het doorlopen van fase 1 en 2, zijn onze deelnemers in basis klaar voor de arbeidsmarkt. Om dit te toetsen bieden wij in samenwerking met lokale, kleinschalige bedrijven ‘stageplaatsen’ aan waar deelnemers onder ons toezicht kunnen oefenen.

Idealiter stromen kandidaten uit naar beschut of betaald werk bij het ervaringsbedrijf. Daarnaast zijn er warme banden met scholen in de regio en voorliggende voorzieningen vanuit de gemeente zelf.

WatNou voor jongeren en jongvolwassenen

DUWTJE IN DE RUG

De persoonlijk ondersteuners van WatNou halen de deelnemers 's-ochtends thuis op in de regio Stedendriehoek. Door hen zo nodig fysiek te ondersteunen bij het opstaan, ontstaat rust in de thuissituatie (het gezin) en creëren we discipline om de dag te starten. We leren onze deelnemers elkaar hier ook bij te helpen.

WatNou Arbeidstraining en dagbesteding

ONDERSTEUNING

Om haar samenwerkingspartners goed te kunnen begeleiden in het bieden van passende plekken voor onze doelgroep, is WatNou voortdurend met hen in gesprek voor een juiste balans. De deelnemers verdienen een functie waar zij in kunnen leren, maar bedrijven mogen ook rendement halen uit hun inzet. 

DUWTJE IN DE RUG

Ben je nieuwsgierig
geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

› mailadres

ik wil graag

meer weten

Dank je! De mail is verstuurd.
Oops! Er is iets fout gegaan met versturen.